REGGIE VOIGTLÄNDER

Kunstenaarschap als onderdeel van verzet

Eigen ervaringen hebben geleid tot een kritische houding en een zoektocht naar alternatieve levenswijzen, die deelname of onderwerping aan destructieve heersende machtsstructuren verwerpt. Ik gebruik mijn creativiteit als inzet om bewustzijn te genereren ten aan zien van universele aspecten van het menselijk bestaan en eventueel begrip en onbegrip hierover. Zowel voor mezelf als ten opzichte van de ander.Natuur

Belangrijk onderdeel in de totstandkoming van het werk is de nauwe relatie tot de natuur, wat zich onder andere uit door aanwezigheid van of verwijzingen naar ‘landschap’ en elementen daaruit. Dit in samenhang met het alledaagse leven. Daarvoor gebruik ik veelal elementen die refereren naar menselijke aan- of afwezigheid, zoals meubels maar ook (persoonlijk) momenten vast gelegd middels video en fotografie.
Immaterialiteit

Deze grondhouding vertaald zich regelmatig naar ‘aanwezigheid’ gecombineerd met bepaalde ‘handelingen’. Het kan zich afspelen binnen een bepaalde ruimte of setting, zo ook de publieke ruimte. De voorbijganger kan al dan niet invloed uitoefenen of wordt juist uitgenodigd deel te nemen of een eigen bijdrage te leveren. Soms speelt het zich ook af binnen de persoonlijke omgeving. Daaruit ontstaat fotografisch werk, video of installaties.
Veelzijdig

Ik sta mezelf een uitgebreide veelzijdigheid toe, wat ook tot uitdrukking komt in het gemak waarmee ik van het ene medium naar het andere schakel. Het is een manier van openstellen en verruimen. Het biedt te mogelijkheid tot begrip en transformatie.
Open

Ik laat bewust ruimte voor invloeden van buitenaf als onderdeel van het proces zoals het gebruik van zwaartekracht en licht, als zichtbaar onderdeel van het werk.
Totaal Installaties

De verschillende elementen worden verwerkt in zogenaamde ‘totaal installaties’ met daarin landschappelijk georiënteerde verbindingen, die tot uitdrukking komen in hun relatie. Ook ontstaan er verschillende ‘deel installaties’ die op hun beurt ook vaak opgebouwd zijn uit verschillende, los te begrijpen deel-elementen.


Prev Post Next Post